Malene Jensdatter Smed i Kolstrup Bjerndrup i Stepping sogn gift i 1737 med Lass Jessen fra Grene ved Billund.

.

- JES PEDERSEN OG
1. APOLONE LARSDATTER KIÆR
2. DORTHE MICHELSEN

S C H M I D T   S L Æ G T E N

Peter Petersen Schmidt

   F o r s l æ g t   

Claus søn Jens.
Jens Clausen Smed  f. før 1680 og Nelle Hansdatter gift 1701, datter Malene Jensdatter f. 1712.
Peter   f. før 1660 søn Jes.
Jes Pedersen , f. ca. 1680 og Apollone Larsdatter Kiær søn Laus kaldt Lass. 
Lass Jessen Schmidt , f. ca. 1708 og Malene Jensdatter f. 1712, søn Jens f. 1743.
Hans Lassen Schmidt, f.
Jens Lassen Schmidt , f. 1743 og Mette Marie Jepsdatter søn Peter f. 1793.
Jeppe Jensen Schmidt, f.
Lars Jensen Schmidt,   f. ca. 1774
Anne Malene Schmidt,   f. 1781
Hans Jensen Schmidt,    f. 1786 
Peter Jensen Schmidt ,   f. 1793 og Anne Marie Jørgensen søn Peter f. 1819.
Anne Malene Schmidt,   f. 1791
Lars Hansen Schmidt,  f. 1794 
Hans Larsen Schmidt,   f.
Peter Hansen Schmidt,   f. 1799
Peter Petersen Schmidt ,    f. 1819 i Knud og Magdalene Bork f. 1830 på Klovtoft. Gdrm. p. Ørsted Mark, søn Jørgen f. 1864.
Mette Marie P. Schmidt, f. 1822 g. m. Jørgen Sørensen Bork på Klovtoft.
Jens Petersen Schmidt, f. 1826 g. 1 gang med Gellert og 2 med Skov. Gdrm. i Lintrup.
Hans Petersen Schmidt, f. 1833 g. med Rosenberg's enke Louise Dall der var født i Stursbøl.
Karen Schmidt, f. 1821g. m. Boy Sindberg på Klovtoftlund, s. a. brorsøn til Magdalene Bork's bedstemor Karen Sørensdatter Sindberg fra Sindbjerglund i Sindbjerg sogn.
Jørgen Petersen Schmidt ldm. i Jels sogn og Anne Marie Sørensen søn Jens f. 1908.
Jens Petersen Schmidt ldm. i Jels sogn og Marie Cecilie Aalling Hansen søn Peter Petersen Schmidt f. 1950.

.

1’ste  Generation

J ess Pedersen

1.  1   Jess Pedersen f.  ca. 1680  i Grene sogn v/ Billund                     

             Jess Pedersen boede i Grene sogn og er gift 2 gange, senest med Dorthe Michels'datter, gift omkring 1706 og  før med Appolone Larsdatter Kiær . ( Dorthe er måske Død og Begravet i 1741, men der er nogen usikkerhed ? ? ?)  

Fra Skifteprotokol i Billund - Tørrild herred:

Nr.174 : Jes Pedersen i Billund. 30.5.1748, side 205.
E: Dorthe Mikkelsdatter. LV: Niels Andersen sst. B: Maren g.m. Anders Madsen i Elkær, Mads i Billund, Laurids i Kolstrup i Stepping sogn, Maren g.m. Gregers Madsen i Gram, Mette i København, Peder i Billund, Mikkel i Elkær.

Der er stadig efterkommere efter Jess Pedersen i Billund og omegn. Tilsyneladene fremkommer navnet Schmidt første gang efter at Laurids Jessen, - senere Lass Jessen og Lass Jessen Schmidt. (Navnet Laurids blev tit skrevet som Laus og Lass osv.)

Ægte Børn af Jess Pedersen og Apollone Larsdatter Kiær.

2   Generation.


1.
  2    Lass J essen S chmidt   f.
  1708. (Måske f. 1706).

 

* ) Navnet Schmidt er stavet på forskellige måder:

Schmidt – Schmid – Schmit – Smed – Smid – Smit – Smid – Smidt, Smedt o.s.v.

Jeg har valgt hovedsagelig at bruge e’en staveform, idet det, for nogle kan virke forvirrende, når efternavnet staves på forskellige måder.

Enkelte gange er dåbsdatoen blevet forvekslet med fødselsdatoen !

.

2’ den  Generation.

Lass Jessen Schmidt Gaardmand i Kolstrup, Stepping Sogn, og Hustrue, Malene Jens'datter, datter af Jens Clausen Smed og Nette Hansdatter. Jens Clausen Smed er søn af Claus. Lass døbt Laus men kaldes altid Lass, (efter Lars Kiær der er far til Apollone, første hustru til Jes Pedersen, og det må derfor antages at det er Apollone der er mor til Lass Jessen).

Copuleret 1737 i  Kolstrup:  D   ÿ p. 1  Tr.:  Lass Jessenog Malene Jens’datter Smed. Lass Jessen må være født  før 1706 . >  før Juli 1788. Ægte Søn af: Jess Pedersen. I Kolstrup kaldes han Smed og Schmidt. Malene Jensdatter Smed er f. 1712 og datter af Jens Clausen Smed og Nelle Hansdatter i Kolstrup. Jens Clausen Smed er søn af Claus Jensen Smed i Stepping sogn.
Lass Jessen Schmidt køber halv Fæstegaard i Kolstrup, Stepping Sogn, den 17 Maj 1737. Tilhørende: Landtoft og Skov. Formentlig har gården tilhørt Jens Clausen Smed som dør i 1735 gl. 72 år, og hustru Nelle Hansdatter d. 1766 gl. 86 år.  

Børn: 3’die Generation.

1.  3          Margrethe Schmidt  P ca. 1733. Conf. Dom Regate 1747 I Stepping Kirke.

2.  3          Jens Lassen Schmidt  P ca. 15 juni1743 i Kolstrup, Stepping Sogn. Døbt: Dom 3 p. Trin. 1743 i Stepping Kirke.

3.  3          Anne Malene Schmidt. Døbt i Stepping Kirke. Dom Trinit 1750.

4.  3          Hans Lassen Schmidt  P ca. 1739 i Kolstrup, Stepping  sogn. Døbt i Stepping Kirke. Confirmeret 14 juli 1755 i Stepping Kirke. Døbt i Stepping Kirke.16 Aar.

5.  3          Jeppe Lassen Schmidt f. 1765. Gift i Magstrup med Maren Riis og antager Riis som efternavn og deres børn døbt med efternavnet Riis..

3’ die Generation
Hans Lassen Schmidt
Gaardmand i Kolstrup, Stepping Sogn.

P14 juli 1755 i Kolstrup, Stepping Sogn. Ægte søn af Lass Jessen Schmidt,( > før sønnens bryllup ). Gårdmand i Kolstrup, Stepping Sogn, og hustru, Malene Jens’datter. Trolovet d. 17 November 1787 og d. 28 Januar 1788. Viet d. 28 Juni 1788 i Stepping Kirke med Bodild Kirstine Peters’datter, ( Bodel Kerstin ) P 17 Marts 1763. Konfirmeret 23 April 1786. Ægte Datter af Peter Skov, og Kirsten Mortens’datter.

Børn: 4  Generation.

1.  4          Lass Hansen Schmidt  P 24 April 1789 i Kolstrup, Stepping Sogn.. Døbt i Stepping Kirke. > 18 November 1793. ¤  Stepping Kirkegaard. 4½ Aar gammel.

2.  4          Anne Malene Schmidt P 3 November 1791 i Kolstrup, Stepping Sogn. Døbt i Stepping Kirke. Konfirmeret i Stepping    Kirke d. 22 Marts 1807, 15 Aar. > 31 Januar 1862  i Stepping. ¤ på Stepping Kirkegaard.

3.  4          Lars Hansen Schmidt P 13 November 1794 i Kolstrup, Stepping Sogn. Døbt i Stepping Kirke. Konfirmeret i Stepping Kirke d. 1811, 16  1/3  Aar. Faddere: Lars Jensen Schmidt i Kolstrup og Marie Fredsted i Bjerndrup. E 13Oktober 1832 i Stepping Kirke.

4.  4          Peter Hansen Schmidt  P 20 Februar 1797 i Kolstrup, Stepping Sogn. Døbt i Stepping Kirke. > 24 Februar 1798. ¤ på Stepping Kirkegaard.

5.  4          Peter Hansen Schmidt 
P 11 Februar 1799 i Kolstrup,                Stepping Sogn. Døbt i Stepping Kirke. Viet i Stepping Kirke d. 26                 juli 1823.

6.  4         Maren Schmidt  P 1802  i Kolstrup, Stepping Sogn. Døbt i     Stepping Kirke. Konfirmeret 1817 i Stepping, 15 Aar.

7.  4        Anders Hansen Schmidt.

 Måske en  søn af Hans Lassen Schmidt.  ?

3’ die  Generation
Jens Lassen S chmidt
Gaardmand i Kolstrup, Stepping Sogn.

P 1743  i Kolstrup, Stepping Sogn. Døbt i Stepping Kirke. > 17 Februar 1794. 50 Aar og 8 Maaneder. ¤ paa Stepping Kirkegaard. Ægte Søn af  Lass Jessen Schmidt, Gaardmand i Kolstrup, Stepping Sogn, og Hustru, Malene Jens’datter. Copuleret i Stepping Kirke, E d. 17 August 1773.

Hustru, MetteMarie Jeppes'datter

P 18 Juni 1753  > 17 April 1816. 63 Aar. ¤ paa Stepping Kirkegaard. Ægte Datter af Jeppe

Børn: 4  Generation.

1.  4   Lars Jensen Schmidt  P 1774  i  Kolstrup . Døbt 16 August  1774  i Stepping Kirke. Boede i 1844  i Sommersted.

2.  4   Jeppe Jensen Schmidt  P 1776  i  Kolstrup. Døbt 17 April 1776  i Stepping Kirke. Konfirmeret d. 17 April 1791 i Stepping  Kirke.

NB. Skriv færdig- Han stiftede familie i Maugstrup.

3.  4   Jes Jensen Schmidt  P 15 Februar 1778   i  Kolstrup. Døbt i Stepping Kirke. > 10 August 1778. ¤ paa Stepping Kirkegaard.

4.  4   Jes Jensen Schmidt  P 20 August 1779  i  Kolstrup. Døbt i Stepping Kirke. > 4 August 1792. ¤ paa Stepping Kirkegaard.  13 Aar÷16 Dögn.

5. 4  Anne Malene Schmidt   P 1 August 1781  i Kolstrup. Døbt  i Stepping Kirke. Konfirmeret d. 17 Marts 1799  i  Stepping Kirke15 Aar.*1)  > 11 April 1801. 19 Aar 9 Maaneder 19 Dögn.

6. 4  Anne Marie Schmidt  P i  slutningen af  August 1781  i Kolstrup. Døbt i Stepping Kirke. > 17 Oktober 1783. 2  Aar 7 Uger. *  2)

7. 4  Anne Malene Schmidt  P 18 April 1784  i  Kolstrup. Døbt i  Stepping Kirke. * 3 )

8. 4  Hans  Jensen Schmidt  P 12 December 1786  i  Kolstrup. Døbt i Stepping Kirke. Konfirmeret d. 3 April 1803  i Stepping Kirke. 16 Aar.

9. 4  Peter Jensen Schmidt  P 18 November 1789  i  Kolstrup. Døbt i  Stepping  Kirke. > 22 Marts 1792. 2½ Aar gammel.

4 10.4  Peter Jensen Schmidt  P 28  Februar1793  i  Kolstrup, Stepping  Sogn.  Døbt  i  Stepping  Kirke  Konfirmeret  den 7 April 1811  i  Stepping Kirke.

* 1 )   * 2 )   * 3 )   Den Kirkebogsansvarlige har rodet rundt med navne og datoer efter for godt befindende, idet der er konstateret flere fejl. I Højrup, Stepping sogn, boede en: Jens Lassen Schmidt, og deres børn blev døbt det samme, men er ikke i familie med Jens Lassen Schmidt i Kolstrup

Navne:

Lars efter farfaderen. - Jes efter oldefaderen på fædrene side. - Jeppe efter morfaderen. - Malene efter farmoderen.

.

4’ de Generation
Jeppe Jensen Schmidt

 2.  4    Jeppe Jensen Schmidt  P 1776  i  Kolstrup. Døbt 17 April 1776  i Stepping Kirke. Konfirmeret d. 17 April 1791 i  Stepping  Kirke.

NB. Skrives færdig- Han stiftede familie i Maugstrup og hans gren i familien efterfølgende med efternavnet Riis.

.

4 ’de Generation
Lars Jensen Schmidt

Gaardmand i Sommersted. Kudsk i Over Leert. P 16 August 1774  i Stepping Sogn. Døbt i Stepping Kirke d. > i Over Leert d. 3 Februar 1831 56 Aar, 5½ Maaned. ¤ Sommersted Kirkegaard d. 11 Februar. Ægte søn af: Jens Lassen Schmidt, Gaardmand i Kolstrup, og Hustru, Mette Marie Jeppesdatter.

1’ste Hustru: Regina Peders’datter Lauridsen. > før 1813.

2.den Hustru: Anna Dorthea Kok.

Børn: 5’te Generation.

1.  Mette Marie Schmidt  f. 1807. Ægte Datter af Lars Jensen Schmidt, og Hustru, Regina Peders’datter Lauridsen. Konfirmeret i Sommersted Kirke 1822, 15 Aar.  

2.  Peter Lauridsen Schmidt. Ægte Søn af Lars Jensen Schmidt, og Hustru, Regina Peders’datter.

3.  Christian Jensen Schmidt   f. 4 december 1812, døbt i Sommersted Kirke. Ægte søn af Lars Jensen Schmidt og Hustru, Anna Dorthea, født Kok..  Faddere: Søren Christiansen, Jens Andersen Schmidt, Anna Malene Lütsen, alle af Sommersted.

4.  Inger Marie Schmidt   f. 21 September 1814, døbt i Sommersted Kirke. > 11 Juni 1829 14 Aar gammel. ¤ paa Sommersted Kirkegaard d. 16 Juni. Ægte Datter af, Lars Jensen Schmidt, Landboelsbesidder i Kastvraa, og Hustru, Anna Dorthea, født  Kok.. Faddere:  Peter Jensen Schmidt, m.fl.

.

5 ’te Generation
1.  Mette Marie Schmidt 
P 1807.

Ægte Datter af Lars Jensen Schmidt og Hustru, Rigmor Dorthea, født, Lauridsen.

Viet E i Stepping Kirke d. 4 Juli 1844 til: Hans Peter Poulsen i Andrup, Stepping Sogn. P 1810 i Vedsted  V/ Vojens. 34 Aar. Hendes alder: 37 Aar.

.

5 ’te Generation

2.     Peter Lauridsen Schmidt  f.

Trolovet 11 Januar 1839. Copuleret 10 Maj 1839 i Sommersted Kirke. Ungkarl Peter Lauridsen Schmidt, Skrædder i Bjerndrup, Stepping Sogn. Ægte Søn af.      Lars Jensen Schmidt, og Hustru, Regina Peters’datter Lauridsen. Han er Vaccineret d.20 November 1819.

Pigen: Anne Kirstine Lorenzen, af Kastvraa. Ægte Datter af, Nicolai Lorenzen og Anne Sophie Lars’datter i Kastvraa. Hun er ligeledes Vaccineret d. 20 November 1819.

Vidner: Peter Schmidt af Saadrup. og Peter Ebbesen, Kastvraa.

Børn: 6’te Generation.

1.    Regine Dorthea Schmidt f. 7 Marts 1841. Døbt i Stepping Kirke den 14 Marts 1841. Ægte Datter af Peter Lauritsen Schmidt, Skrædder i Bjerndrup, og Hustru, Anne Kirstine, født Lorentzen. Faddere: Peter Holm’s Hustru. – Mette Marie Schmidt. Begge af  Bjerndrup. Christian Lauritsen af Byskov.

2.  Peter Lauritsen Schmidt  f.  3 December 1849. Døbt i Stepping Kirke den 16 December 1849. Ægte Søn af Peter Lauritsen Schmidt, Skrædder i Bjerndrup, og Hustru, Anne Kirstine, født Lorentzen. Faddere: Skolelærer, Jensen og Søren Larsen. Begge af Bjerndrup. Marie Mattesen, tjener i

.

4’ de Generation
Anne Malene Schmidt

P 1781

.

4’ de Generation
Hans Jensen Schmidt

P 12 December 1786  i  Kolstrup, Stepping Sogn. Døbt i Stepping Kirke. Konfirmeret d. 3 April 1803  i Stepping Kirke.16 Aar. > 7 December 1829 i Kolstrup; 42 Aar gammel. Begravet  ¤ paa Stepping Kirkegaard. Ægte  Søn af Jens Lassen Schmidt, Gaardmand i Kolstrup, og Hustru, Mette Marie  Jeppes’datter. Trolovet d. 12 August 1817. Copuleret, Gift  E  i Stepping Kirke d. 15 November 1817 med: Inger Kirstine  Peters’datter Jürgensen P i Knud, Fjelstrup Sogn. Døbt i Fjelstrup Kirke. Konfirmeret sammesteds. Ægte Datter

af: Peter Petersen Jørgensen, Gaardmand i Knud, og Hustru: Karen Christens’ datter Justesen. Inger Kirstine er Søster til Anne Marie J’urgensen, og Hans Jensen Jensen Schmidt, er broder til, Peter Jensen  Schmidt. Peter er gift med Anne Marie Jürgensen.

Børn: 5’te Generation.

          1.  5          Jens Hansen Schmidt  P 14 Januar 1819 i Kolstrup. Døbt i Stepping Kirke. > 7 Maj 1826.  7 Aar og næsten 4  Maaneder. ¤ paa Stepping Kirkegaard.

          2.  5          Karen Hansen Schmidt  P . Døbt i Stepping Kirke d. 9 Oktober 1821. Gift  E  i _ _ _ Kirke d. _ _ med: Boy Seneberg paa Klovtoft, Jels Sogn.

          3.  5          Peter Hansen Schmidt  P 20 Oktober 1824. Døbt i  Stepping Kirke. > 7 Juni 1826. 7 Aar 4 Maaneder. ¤ på Stepping Kirkegaard.

7 Aar 4 Maaneder – Vrøvl  - se Barn nr. 1.  5   herover. Den passer.

          4.  5          Jens Peter Schmidt  P 19 Juni 1828. Døbt i Stepping Kirke. > 6 Maj 1830. 1 Aar 11  Maaneder. ¤ paa Stepping Kirkegaard.

Hans Jensen Schmidt   > 7 December 1829.  42  Aar  gammel. ¤ paa Stepping Kirkegaard.

Enke: Inger Kirstine Peters’datter Jürgensen. Viet   2’den gang til:  Hans Andersen Dall  i  Kolstrup.

3 Børn: 5’te Generation.

          5.  5 Hans Hansen Dall   P  18 April 1832. Døbt i Stepping Kirke. Faddere:  Peter Jensen Schmidt, Gaardmand i Bjerndrup,- Christen Andersen Dall, Tyrstrup,- Anne Sophie Lauritsen, Kolstrup.

6. 5. Andreas Hansen Dall   P 30 November 1834. Døbt i Stepping Kirke. Faddere:  Jep Andreas Dall, Tyrstrup,- Poul ???, Kolstrup,- Anna Cathrine Christensen, Kolstrup.

7. 5  Ellen Kathrine Dall   P 27 Marts 1838. Døbt i Stepping Kirke. Faddere:  Jep Dall’s Hustru, Sophie M. Dall i Tyrstrup,- Nis Christensen, Kolstrup.

Inger Kirstine   >  d. 10. December 1851, ca. 54 aar gl.  P 1797. ¤ paa Stepping Kirkegaard.  

.

4’de  Generation
  Peter Jensen Schmidt
 
&    Hustru:
Anne Marie Jørgensen

Peter Jensen Schmidt, Gaardmand i Kolstrup, Stepping Sogn.

f. 28 Marts 1793  i Kolstrup, Stepping sogn. Døbt i Stepping Kirke. > 21 Maj 1857 i Kolstrup. 64 Aar gammel. ¤ på Stepping Kirkegaard. Ægte Søn af: Jens Lassen Schmidt, Gaardmand i Kolstrup, og Hustru, Mette Marie Jeppes’datter.

Trolovet i Knud, Fjelstrup Sogn d. 22 August 1817. Viet E i Fjelstrup Kirke samme Aar d. 25 Oktober 1817 til: Anne Marie Jürgensen

f.10 November 1792  i  Knud,  Fjelstrup  sogn. Døbt  i  Fjelstrup  Kirke. Ægte Datter.Konfirmeret  i Fjelstrup Kirke. > 20 Maj 1861. 68 Aar 6 Md. 10 Dg. ¤ på Stepping Kirkegaard den 27 Maj 1861.Ægte Datter af:  Peter  Petersen Jørgensen,  Gårdmand  i  Knud,  Fjelstrup  sogn,  og Hustru, Karen  Christians’datter Justesen.

Peter Jensen Schmidt havde Svigerforældrenes Gaard i Knud i nogle faa Aar, indtil Svogeren, Christian Petersen Jørgensen blev gammel nok til at overtage den. Herefter overtog Peter Jensen Schmidt sin Fødegaard i Kolstrup, Stepping sogn.

4 Børn: 5’te Generation.

   1.  5        Peter Petersen Schmidt  f. 26 November 1819 i Knud, Fjelstrup Sogn. Døbt i Fjelstrup Kirke. Konfirmeret i Stepping Kirke d. 5 April 1835. Gift E i Stepping Kirke d. 11 Marts1849. > 1895 paa Ørsted  Mark, Oksenvad sogn. ¤ Begravet paa Oksenvad Kirkegaard.

   2.  5       Mette Marie Petersen Schmidt  f.1 November 1822 i Kolstrup, Stepping Sogn. Døbt i Stepping Kirke. Viet i   Jels Kirke.

   3.  5       Jens Petersen Schmidt  f. 24 November 1826 i Kolstrup, Stepping Sogn. Døbt i Stepping Kirke. Viet i Stepping Kirke.

   4.  5       Hans Petersen Schmidt  f. 15 Februar 1833. Døbt i Stepping Kirke. Faddere: Peter Jørgensen, Kolstrup,- Niels Friedstedt, Bjerndrup,- Anne Sophie Lauritsen, Kolstrup.

.

4’ de Generation
Anne Malene Schmidt og
Johan Petersen Hansen

1.  4          Anne Malene Schmidt f. 3 November 1791 i Kolstrup, Stepping Sogn. Døbt i Stepping Kirke. Konfirmeret i Stepping  Kirke d. 22 Marts 1807, 15 Aar. > 31 Januar 1862  i Stepping. ¤ på Stepping Kirkegaard. Viet  i Stepping Kirke med Johan Petersen Hansen i Bjerndrup.

Ægte Børn: 5’te Generation.

1.  4   Hans Peter Hansen f. i Bjerndrup 13 Juli 1828. Døbt i Stepping Kirke. Faddere: Jens Mikkelsen, Kolstrup – Hans Christensen’s Hustru: Frederikke Höier, Bjerndrup.

2.  4    Peter Hansen f. 6 Juni 1831 i Bjerndrup. Døbt i Stepping Kirke.Faddere: Peter Hansen Schmidt, Andrup,- Anna Marie Hansen, Stepping,- Peter Mikkelsen, Kolstrup.

.

4’ de Generation
Lars Hansen Schmidt

P13 November 1794  i Kolstrup, Stepping Sogn. Døbt i Stepping Kirke. Ægte søn af  Hans Lassen Schmidt, Gaardmand i Kolstrup, og Hustru, Bodild Kirstine Peters’datter. Konfirmeret i Stepping kirke d. 1811.  16  1/3  Aar.

Trolovet d.19 Maj 1832. Viet  E  i  Stepping Kirke d. (13) 30 Oktober 1832  til: Anne Cathrine Peters’datter. Uægte Datter af: Hendrik Nielsen og   M---rt Simmonsen i Sommersted. {I Kontrabogen staar: Pigen: Anna Petersen af Frederich Nielsen og Marie paa Slaugaard,         ( Slaugaard ligger i Sommersted )}

[ Kirkebogsførerne i Stepping har vist ikke altid været lige ædruelige. Der findes fejl, efter fejl. Her fra Kontra ministerialbog. De burde egentlig være nogenlunde ens, men er det langtfra. Ovennævnte Lars Hansen Schmidt, søn af Gaardmand og afdøde, Hans Lassen Schmidt og Kirstine Peters’datter. er blevet viet E i Stepping Kirke d. 13 Oktober 1832 til: Anna Petersen, af: Frederich Nielsen og Marie paa Slaugaard. Enslydende er vielsen nu ikke for de to bøgers vedkommende ! ]

Børn: 5’te Generation.

       1.  5            Bodil Kirstine Schmidt  P 30 Marts 1833. Døbt i Stepping Kirke. Faddere: Anna Kathrine Schmidt, Andrup,- Frederik Petersen, tjener paa ðuffen  ? ?,- Anna Christensen, Bjerndrup.

       2.  5            Marie Frederikke Schmidt  P 20 Januar 1835.

       3.  5            Hans Larsen Schmidt P 29 Oktober 1838 i Bjerndrup. Døbt i Stepping Kirke. >12 September 1868. 29 Aar gammel. ¤ paa Stepping Kirkegaard. Faddere: Johann Hansen Pedersen og Iver Christensen af Bjerndrup,- Hedevig Pedersen, Tjener i Højrup Over Skov.

       4.  5            Kiesten Lassen Schmidt  P 12 Februar 1941. Hjemmedøbt  den 20 September 1841. Faddere: Inger Madsen, - Kirsten Hansen, - Søren Christensen, alle af Bjerndrup.

5.      5.  Frederikke Schmidt  P 17 Maj 1844. Døbt den 31 Maj. Faddere: Jens Hansen’s Hustru, - Magdalene Schmidt og Laue Iversen Hansen, alle af Andrup.

  6. 5.  Anne Cathrine Schmidt P 2 Juli 1847. Døbt den 10 Juli. Faddere: Christen Petersen’s Hustru, - Søren Holm og Hans Peter Hansen, alle af Bjerndrup. > d. 21 _ _ _ _ 18486 Maaneder 19 Dage. ¤ paa Stepping Kirkegaard.

Alle er født i Kolstrup, Stepping Sogn. Døbt i Stepping Kirke

.

5’ te Generation
Hans Larsen Schmidt

P 29 Oktober 1838. > 12 September 1868. 29 Aar gammel.

Hustru: Henriette Junker  P omkring 1837. >

3 Børn: 6’ te Generation.

          1.  6       Anne P 8 Maj 1861. Uægte. Udlagt barnefader: Hans Larsen Schmidt.

          2.  6       Helene P 1863.

          3.  6       Lars _ _ _ _ _  Schmidt P ca. Marts 1868.

.

4’ de Generation

Peter Hansen Schmidt

P 11 Februar 1799 i Kolstrup. Stepping sogn. Døbt i Stepping Kirke. > 4 September 1869, Enkemand, Aftægtsmand, tidligere Gaardmand i Andrup. 70 Aar 6 Md. 24 Dg. ¤ på Stepping Kirkegaard den 10 September 1869. Ægte Søn af  Hans Lassen Schmidt , Gaardmand i Kolstrup og hustru, Bodild Kirstine Peters’datter.

Viet  E i Stepping Kirke d. 26 Juli 1823 efter Kgl. Koncession af 12 Juli 1823. til Anna Cathrine Truelsen, P Maj 1804. > 23 December 1845. 41 Aar 7 Maaneder 3 Dage. ¤ på Stepping Kirkegaard. Ægte Datter af: Truels Nissen Truelsen ( P 18 Januar 1775. > 16 Maj i Andrup, Stepping sogn, ¤ 23 Maj 1828 paa Stepping Kirkegaard. 53 Aar og nogle Maaneder gammel . Han efterlod e’en Datter, Anna Cathrine, som blev gift med Peter Hansen Schmidt ), og Hustru: Sophie Magdalene Truelsen, ( Enke efter Truels Nissen Truelsen.P 1774. Konfirmeret 5 April 1789, 15 Aar. > 25 Januar. ¤ 2 Februar 1838 paa Stepping Kirkegaard . 62 Aar 9 Maaneder ÷ 2 Dage.– Datter af Peter Tjellufsen, Gårdejer paa ”Hjerndrupgaard” og Hustru, Anne, født, Lauritsen.  ”Hjerndrupgaard ”  403 Tønder Land. Heraf 70 Tønder Land Skov. Udstykning har fundet sted, idet den har været endnu større ).

Peter Hansen Schmidt var Gaardmand i Andrup og ved hans død den 4 September 1869 var der 3 Børn tilbage, ud af 10.

Sophie Magdalene Schmidt, 40 Aar, gift i Boyskov.

Hans Peter Schmidt, 39 Aar; har Gaarden i Andrup.

Bodild Kjestine Schmidt, 36 Aar, gift i Hoptrup Skov.

Børn: 5’te Generation.

   1.  5            Truels Petersen Truelsen P 24 Oktober 1823. > 11 August 1826. 3 Aar ÷ 2 Maaneder. ¤ paa Stepping Kirkegaard.

   2.  5            Truels Petersen Truelsen  P 7 December 1827. > som lille.

   3.  5            Hans Peter Schmidt  P 17 Januar 1828  i Andrup.      > som lille. ¤ paa Stepping Kirkegaard.

Døbt i Præstegaarden. Faddere: Iver Hansen paa Andrupgaard – Lass Hansen Schmidt, Bjerndrup – Anna Cathrine Juhl paa Hjerndrupgaard.

   4.  5            Hans Peter Schmidt  P 3 August 1830. Døbt i Stepping Kirke. Faddere: M - - - - - Kok, Stepping,- Jesper Hansen Jepsen, Andrup,- Mette Cathrine Truelsen, Tyrstrup.

   5.  5            Truels Peter Schmidt P 23 Oktober 1831. Døbt i Stepping Kirke. > 18 November 1838. 7 Aar 16 Dage.¤ på Stepping Kirkegaard. Faddere: Nis Truelsen, Hjerndrupgaard,- Mads Jepsen, Andrup,- Anna Juhl, Hjerndrupgaard.

   6.  5            Sophie Magdalene Schmidt  P15 Juni 18 29 i Andrup. Døbt i Stepping Kirke. Faddere: Jonathan Juhl paa Hjerndrupgaard, - Hans Christian Huus, Bjerndrup, - Johanne Marie Møller fra Frørup Nygaard.

   7.  5            Bodil Kirstine Schmidt  P 24 Marts 1834

   8.  5            Peter Petersen Schmidt  P 25 Januar 1837 i Andrup. Døbt i Stepping Kirke den 31 Januar 1837. Faddere: Johann Petersen Hansen, Bjerndrup,- Laue Iver Hansen, Andrup,- Mette Marie Jensen, tgl..

   9.  5             Nis Truelsen Schmidt P 17 November 1838 . > 23 November 1838. 6 Dage gammel. Døbt i Stepping Kirke. Faddere: Laur. Hansen, Anders Jepsen, Inger Chr.Hansen, Tjenestepige, alle af Andrup.

   10.  5        Christian Peter Hansen Schmidt  P 11 November 1839 . Døbt den 4 December i Stepping Kirke. > 6 April 1847. 7 Aar 4 Maaneder 18 Dage. * ) Faddere: Hans Lassen Huus af Stepping. Hans Jensen af Andrup og Kirsten Marie Hansen af Bjerndrup.

De er alle født i _ _  _ og døbt i Stepping Kirke.

Anne Susanne Hansen P 9 Juli 1829. Døbt i Stepping Kirke. Ægte Datter af Hans Lassen Huus og Hustru: Maren Bartholine Mikkelsen, Andrup. Faddere: Las Hansen Schmidt og Anna Kathrine Hansen fra Andrupgaard, - Elisabeth Petersen fra Christiansfeld.( Lass Hansen Schmidt og Hans Huus var også Faddere til en af Peter Hansen Schmidt’s børn overfor). Muligvis familie ? ?

Bodild Kristina Huus P 8 Januar 1836. Døbt i Stepping Kirke. Ægte Datter af: Hans Kristian Huus, Uhrmager i Bjerndruo og Hustru, Anne Cathrine, født Hansen. Faddere: Peter Hansen Schmidt’s hustru i Andrup,- Kirsten Marie Johann’sdatter, Bjerndrup,- Hans Hansen Kolstrup. Slægt ? ?

Christian Hansen Schmidt P 10 Juni 1829. Døbt i Stepping Kirke. Ægte søn af Johan Chrestensen Smed og Anne Kirstine Pedersen i Andrup. Faddere: Peter Hansen Schmidt og Lass Hansen Schmidt, begge Andrup,- Karen Christians’datter fra Lille Andst, tjener paa Andrupgaard. (Peter Hansen Schmidt og Lass Hansen Schmidt er slægt; men, er døbte: Christian Hansen Schmidt i slægt ? ?  

.

Peter Petersen Schmidt
og hustru
Magdalene Bork

Peter Petersen Schmidt   P 26  November 1819  i  Knud i  Fjelstrup sogn.  Ægte Søn af   Peter JensenSchmidt, Gaardmand  i Knud, og hustru, AnneMarie Jügensen. Døbt i Fjelstrup Kirke. Konfirmeret i Stepping Kirke d. 5 April 1835. E Viet i Stepping Kirke på Brudens 19 aars Fødselsdag, d. 11 Marts 1849  til  MagdaleneBork  P 11  Marts 1830 på  Klovtoft i  Jels sogn.  Ægte  Datter af  Jørgen  Sørensen  Bork,  Gårdejer på Klovtoft,  Jels sogn, og  Hustru, AnnaBotilla  JohannesdatterRosenbæk

Peter Petersen Schmidt og hustru er nærmere beskrevet under mine oldeforældre.

.
Jørgen Petersen Schmidt f. 1864.

.
Jens Petersen Schmidt, f. 1908 og. Marie Cecilie Schmidt, født Aalling Hansen, f. 1925.

.

5’te  Generation
Mette Marie Petersen Schmidt

f.  1 November 1822  i  Kolstrup, Stepping Sogn. Døbt i Stepping Kirke. Ægte Datter af: Peter Jensen Schmidt, Gaardmand i Kolstrup. Stepping Sogn, og Hustru, Anne Marie Jørgensen.
Viet i Jels Kirke d. til:
Jørgen Sørensen Bork   

f. 16 November 1797 paa Klovtoft, Jels Sogn. Døbt i Jels Kirke. > 11 November 1861. ¤ paa Jels Kirkegaard. Enkemand &  Gaardejer på Klovtoft, Jels sogn. Ægte Søn af, Søren Nielsen Bork, Gaardmand paa Klovtoft, Jels Sogn, og Hustru, Magdalene Jørgens’datter.

Jørgen Sørensen Bork.

Viet 1’ste gang i Jels Kirke d. til:

Anna Botilla Johannes'datter Rosenbæk
Jørgen Sørensen Bork’s hustru --- døde d. Jørgen blev Enkemand med følgende Børn:

Bork  

Bork

Bork

Bork

Bork

Datteren, Magdalene Bork af
Jørgen Sørensen Bork bliver gift med  
Peter Petersen Schmidt. 
Senere Gaardmand paa Ørsted Mark i Oksenvad Sogn.
= = = = =
Mette Marie Petersen Schmidt
og  Jørgen Sørensen Bork !

Børn: 6 Generation.

Bork

Bork

Bork  

Magdalene Bork
& Peter Petersen Schmidt

Magdalene Bork   f. 11 Marts 1830 paa Klovtoft, Jels Sogn. Ægte Datter. Døbt i Jels Kirke. Faddere: - - - Konfirmeret  i Jels Kirke. d. i Barselsseng d. maj 1872 paa Ørsted Mark, Oksenvad Sogn . Begravet ¤ paa Oksenvad Kirkegaard.                        

Viet i  Stepping Kirke d. 11 Marts 1849, paa hendes 19 Aars fødselsdag til:   Peter Petersen Schmidt  P 26 November 1819  i  Knud, Fjelstrup Sogn. Døbt i Fjelstrup Kirke. Konfirmeret i Stepping Kirke d. 5 April 1835. d.1895 paa Ørsted Mark, Oksenvad Sogn. Begravet ¤ på Oksenvad Kirkegaard.

Ægte Søn af:   Peter Jensen Schmidt, Gaardmand i Kolstrup. Stepping Sogn, og Hustru, Anne Marie Jørgensen.

Magdalene Bork og Ægtemand; Peter Petersen Schmidt er nærmere beskrevet under mine oldeforældre.

.

5’ te  Generation
Jens Petersen Schmidt

P 24 November 1826 i Kolstrup, Stepping Sogn. Døbt i Stepping Kirke.( Jens, opkaldt efter Farfaderen, Jens Lassen Schmidt ).Konfirmeret i Stepping Kirke. > .¤ paa Stepping Kirkegaard. Ægte Søn af: Peter Jensen Schmidt, Gaardmand i Kolstrup, Stepping Sogn, og Anne Marie Jürgensen. Viet E 1 gang i Stepping Kirke til: Johanne Marie Hans’datter Gellert  P . Viet E 2  gang 22 Juli 1869 i Lintrup sogn ved Rødding i Sønderjylland, til Kirsten Madsdatter f. 19 april 1827;  datter af Mads Madsen Skov (Skou - Skau) og Maren Jensdatter. - > .¤ paa Kirkegaard.Ægte Datter af  Hans Lauersen Gellert, Landmand, og Hustru, Ane Nicolays’datter.

Børn: 6’ te Generation.

   1.  6       Peter Jensen Schmidt  P 7 Marts 1852 i Kolstrup,  Stepping Sogn. Døbt i Stepping Kirke.( Peter Jensen  Schmidt  er opkaldt efter Farfaderen Peter Jensen Schmidt ).

   2.  6       Anne Marie Jensen Schmidt  P 23 April 1854  i Kolstrup, Stepping Sogn. Døbt i Stepping Kirke.( Anne Marie er opkaldt efter Farmoderen ).

3.  6  Hans Jensen Schmidt  P 19 juni 1856  i  Kolstrup, Stepping Sogn. Døbt _ .( Hans er opkaldt efter Farbroderen, Hans Petersen Schmidt ). > 25 Juni 1856. 6 Dage gammel.

.

5’te  Generation
Hans Petersen Schmidt

P  15 Januar 1833 i Kolstrup, Stepping Sogn. Døbt i Stepping Kirke. Ægte Søn af: Peter Jensen Schmidt, Gaardmand i Kolstrup, og Hustru, AnneMarie Jürgensen.          

- - Børn. 6’te Generation.  

.

5’te  Generation
Karen Schmidt

P . Døbt i Stepping Kirke d. 9 Oktober 1821. Gift  E  i _ _ _ Kirke d. _ _ med: Boy Seneberg paa Klovtoft, Jels Sogn. Boy Seneberg er  P . >. ¤ paa Jels Kirkegaard.

Børn : 6’ te  Generation.

.

6’ te  Generation.

Seneberg

P  paa Klovtoft, Jels Sogn. Døbt i Jels Kirke.

Ægte Datter af Karen Schmidt og Bog Seneberg, Gaardmand paa Klovtoft, Jels Sogn.

Gift i Jels Kirke d. med  Aalling  P i . Ægte Søn af:  Aalling og Hustru.

.

4 de Generation.
Anders Lassen Schmidt
Hustru: 
Anne Kathrine, født Lauritsen.

Børn: 5’te Generation.

Peter Petersen Schmidt   P 25 - - - - 1837 i Stepping Sogn.

N.B.   * ) Det vides ikke med sikkerhed, men der er en mulighed for at Anders er søn af Hans Lassen Schmidt og Hustru, Bodild Kirstine

.

Tip 5 oldeforældre. Jens Clausen Smed og Nette Hansdatter i Kolstrup ved Bjerndrup i Stepping sogn, Sønderjylland (Nord Schleswig).

Tip 5 oldeforældre. Jes Pedersen i Grene ved Billund.  (1) gift 03.04.1698 i Grindsted, Apolone Larsdatter Kiær , født ca  1675.  (2) Han blev gift med Dorthe Michelsen .  Jes død 1748 i Billund.  Matr.nr.4, se Hans Jessens fortegnelse over skøder.

    Uddrag af Engelsholm skifteprotokol  Tørrild Herred - 1737-1786 - G 394-16

    174 Jes Pedersen i Billund. 30.5.1748, side 205.

    E: Dorthe Mikkelsdatter. LV: Niels Andersen sst. B: Maren g.m. Anders Madsen i Elkær, Mads i Billund, Laurids i Kolstrup i Stepping sogn, Maren g.m. Gregers Madsen i Gram, Mette i København, Peder i Billund, Mikkel i Elkær.

    Laurids Jessen i Grene flytter til Kolstrup i Stepping sogn og hedder nu Lass Jessen. Senere hedder han så Lass Jessen (Smid). I gamle dage var Laurids, Laus og Lass det samme navn; - eller rettere de blev i flæng kaldt forskelligt, selv om der er tale om samme person.

    Tip. 4. Lass Jessen (Smid) f. 1708 i Grene, Billund, Ribe amt. Gift med Malene Jensdatter. De køber halv Fæstegaard i Kolstrup, Stepping s. Haderslev amt 17. Maj 1737. Tilhørende: Landtoft og skov.

    Tip. 3. Jens Lassen Schmidt, gårdmand i Kolstrup, Stepping s. og Mette Marie Jeppesdatter.

    Tip. 2. Peter Jensen Schmidt, gårdmand i Kolstrup, Stepping s. og Anne Marie Jørgensen.

    Tip. Peter Petersen Schmidt, gårdmand i Kolstrup, Stepping s., senere gårdmand på Ørsted Mark, Oksenvad s. Haderslev amt.

    Bedstefar. Jørgen Petersen Schmidt.

    Far. Jens Petersen Schmidt.

    Søn. Peter Petersen Schmidt..
S S S S S S S S S S

Efterkommere af Grene grenen er nævnt her under, med undtagelse af de seneste generationer som haves privat.

Efterkommere af Kolstrup grenen. Meget haves og noget mangler og lægges ind ved senere lejlighed. Det er efterkommere af Las Jessen Schmidt og Malene Jensdatter der er datter af Jens Clausen Smed og Nelle Hansdatter i Kolstrup ved Bjerndrup i Stepping sogn. Jens Clausen Smed er søn af Claus ....

.

Første Generation

Følgende meget omfattende materiale har jeg velvilligt fået stillet til rådighed hos en i Billund, hvilket jeg er meget taknemmelig for. De har startet ved første generation i Grene ved Billund. Jeg har her lagt ud til og med femte generation, men har til og med 10 generationer. Det er dog for meget pillerarbejde med de seneste 5 generationer som glider ind i de seneste hundrede år, og det er ikke alle der er interesserede i at læse deres data på Internet.

Jes Pedersen .  (1) gift 03.04.1698 i Grindsted, Apolone Larsdatter Kiær , født ca  1675.  (2) Han blev gift med Dorthe Michelsen .  Jes død 1748 i Billund.  Matr.nr.4, se Hans Jessens fortegnelse over skøder.

Børn:

          2.     i     Maren Jesdatter født ca  1698.

          3.     ii    Mads Jessen født ca  1701.

                  iii   Lass Jessen , født 1708 i Billund, Grene.  køber halv Fæstegaard i Kolstrup, Stepping s. Haderslev amt 17 Maj 1737. Tilhørende: Landtoft og skov.

                  iv   Maren Jesdatter .  Maren g.m. Gregers Madsen i Gram.

                  v   Mette Jesdatter .  1748 Mette i København.

          4.     vi   Peder Jessen født 1724.

                  vii  Michel Jessen , født ca 1728.  (1) Han blev gift med Michel Jessen hustru , født 1705, død 1786 i Elkjær, Grene, begravet 26.02.1786.  (2) gift 15.11.1786 i Grene, Anne Marie Jensdatter , født ca 1757.  Grene, Elkier bye, , -, 5. Familie, FT 1787

                       Michel Jessen, 59, gift, Hosbond, Gaardbeboer,

                       An Marie Jensdatter, 38, gift, Hustrue, -.

.

Anden Generation

 

2.Maren Jesdatter , født ca  1698.  Hun blev gift med Anders Madsen , født ca  1694, død 1780 i Elkjær, Grene, begravet 23.01.1780.  Maren død 1782 i Krog, Grene, begravet 08.09.1782.  Det er ikke helt sikkert, at det er det rigtige dødsår for denne Maren Jes- datter, men sandsynligvis er det rigtigt. Anders: Oplysninger fra Sl.b. Christopher Nielsen, f.1785, gdr.Plougslind, Grene.

                       Børn:

          5.     i     Mads Andersen født ca  1734.

          6.     ii    Elisabeth Andersdatter født ca  1738.

 

3.Mads Jessen , født ca  1701.  Han blev gift med Maren Christensdatter , født ca  1704, død 1786 i Billund, Grene, begravet 02.04.1786.  Mads død 1785 i Billund, Grene, begravet 25.12.1785.  Maren: Skifte 24/4 1786 (pers).

                       Børn:

                   i     Hans Madsen , død før 1786.  Død før skiftet efter moderen 1786. Efterladt 3 sønner: Mads Hansen, Als, Jens Hansen, Holsten og Peder Hansen, 22 år tjener i Billund.

                   ii    Lars Madsen .

          7.     iii   Anne Marie Madsdatter født ca  1735.

          8.     iv   Abelone Madsdatter født ca  1735.

 

4.Peder Jessen , født 1724 i Billund.  gift før 1756, Maren Andersdatter , født ca  1725, død 1801/04.  Peder død 14.03.1806 i Billund.

                       Børn:

          9.     i     Dorthe Pedersdatter født 1756.

                   ii    Else Marie Pedersdatter , født 1762 i Billund.  gift 10.12.1796 i Grene, Iver Jensen , født 1774 i Billund, (søn af Jens Iversen og Mette Pedersdatter ) død 01.05.1855 i Billund.  Else død 06.12.1832 i Billund, begravet 13.12.1832 i Grene.

          10.   iii   Niels Pedersen født 1766.

                   iv   dødfødt barn , født 1769 i Billund, død 1769, begravet 08.05.1769.

.

 

Tredje Generation

 

5.Mads Andersen , født ca  1734 i Elkjær, Grene.  (1) gift 29.08.1755 i Grene, Kirsten Christensdatter , født ca 1729 i Plougslund, Grene, (datter af Christen Nielsen og Else Andersdatter ) død 1766 i Plougslund, Grene, begravet 21.09.1766.  (2) gift 17.02.1767 i Grindsted, Karen Bertelsdatter , født 1743 i Sønderby, Grindsted, død 1767 i Plougslund, Grene, begravet 03.12.1767.  (3) gift 04.04.1768 i Grene, Margrethe Jensdatter , født 1748 i Plougslund, Grene, (datter af Jens Sørensen og Johanne Nielsdatter ) død 31.03.1822 i Plougslund, Grene.  Mads død 02.01.1816 i Plougslund, Grene.  Ved hans død skrives i kb: På aftægt hos sin søn Christoffer Madsen. Havde været sognefoged og medhjælper i i 59 år i sognet. Havde været gift 3 gange og avlet ialt 17 børn. (de 2 børn er ikke fundet og kan være aborter) GS s.25, mnr.4 Plougslund før 1791. Kirsten: Skiftebrev (Kartotek) Karen: Far. Bertel Mortensen

                       Børn:

                  i     Else Madsdatter , født 1756 i Plougslund, Grene, død 1760, begravet 21.05.1760.

                  ii    Chresten Madsen , født 1758 i Plougslund, Grene, død 1759, begravet 10.08.1759.

          11.   iii   Else Catharina Madsdatter født 1760.

                  iv   Maren Madsdatter , født 1762 i Plougslund, Grene.  gift 20.05.1785 i Grene, Christen Hansen , født ca  1755.

                  v   Anders Madsen , født 1764 i Plougslund, Grene, død 1764, begravet 18.11.1764.

                  vi   dødfødt barn , født 1764 i Plougslund, Grene, død 1764, begravet 10.11.1764.

                  vii  dødfødt barn , født 1766 i Plougslund, Grene, død 1766, begravet 21.09.1766.

                  viiidødfødt barn , født 1769 i Plougslund, Grene, død 1769, begravet 22.01.1769.

                  ix   Kirsten Madsdatter , født 1770 i Plougslund, Grene, død 06.04.1831 i Grene.

                  x   Johanne Madsdatter , født 1773 i Plougslund, Grene, død 20.02.1850 i Grene.

                  xi   Jens Madsen , født 1776 i Plougslund, Grene, død 11.02.1827 i Plougslund, Grene.

          12.   xii  Karen Madsdatter født 1779.

                  xiiiAnders Madsen , født 1782 i Plougslund, Grene, død 08.01.1840 i Krog, Grene.

          13.   xivChristoffer Madsen født 1785.

                  xvJohanne Madsdatter , født 1792 i Plougslund, Grene.

 

6.Elisabeth Andersdatter , født ca  1738 i Elkjær, Grene.  gift 12.06.1763 i Grene, Peder Hansen , født 1729 i Nr.Omme, død 1786 i Elkjær, Grene, begravet 13.07.1786.  Elisabeth død 1765 i Elkjær, Grene, begravet 01.12.1765.  Fra: Anders Madsen.

                       Børn:

                  i     dødfødt barn , født 1765, død 1765, begravet 17.11.1765.

 

7.Anne Marie Madsdatter , født ca  1735 i Billund, Grene.  gift før 1759, Jep Gregersen , født ca 1736, (søn af Gregers Madsen og ukendt ) død 1811 i Elkjær, Grene, begravet 09.03.1811.  Anne død 1777 i Grene, begravet 16.11.1777.  Hun kaldes i skiftet efter sin far 1786 Maren, men ellers passer det med mand og børn. Linda Nielsen "Billund" s.2-2. Jep: Kaldes i 1787 Jens Gregersen. Jep Greisen kaldes han ved barns fødsel i Grene 1775.

                       Børn:

                  i     Gregers Jepsen , født 1759 i Grene, død 1759, begravet 15.07.1759.

                  ii    Mads Jepsen , født 1760 i Grene.

                  iii   Gregers Jepsen , født 1761, død 1761 i Grene, begravet 15.07.1761.

                  iv   Gregers Jepsen , født 1763 i Grene, død 1763, begravet 10.04.1763.

                  v   dødfødt barn , født 1765 i Elkjær, Grene, død 1765, begravet 17.11.1765.

                  vi   Karen Marie Jepsdatter , født 1767 i Grene.

                  vii  Hans Jepsen , født 1770 i Grene.

                  viiidødfødt barn , født 1772 i Elkjær, Grene, død 1772, begravet 21.06.1772.

                  ix   Maren Jepsen , født 1775 i Elkjær, Grene.

 

8.Abelone Madsdatter , født ca  1735 i Billund, Grene.  gift 27.12.1759 i Grene, Christen Pedersen , født ca  1707, død 1773 i Krog, Grene, begravet 06.06.1773.  Abelone død 1765 i Krog, Grene, begravet 24.02.1765.  Forlover og sandsynlig far: Mads Jessen, Billund, død 1785, 84 år, bgr.25/12.

                       Børn:

                  i     Abelone Christensdatter , født 1760 i Krog, Grene.

                  ii    Maren Christensdatter , født 1762 i Krog, Grene, død 1762, begravet 18.07.1762.

                  iii   Maren Christensdatter , født 1763 i Krog, Grene, død 1773, begravet 21.11.1773.

                  iv   Peder Christensen , født 1765 i Krog, Grene.

 

9.Dorthe Pedersdatter , født 1756 i Billund.  gift 21.05.1791 i Grene, Jens Gregersen , født 1763 i Billund, (søn af Gregers Sørensen og Ane Nielsdatter ) død 13.08.1827.  Dorthe død 27.02.1837 i Billund.  Jens: Grene sogn matr.nr.2 s.30. døde af tærende sygdom

                       Børn:

          14.   i     Anna Maria Jensdatter født 1792.

          15.   ii    Sidsel Jensdatter født 1794.

                  iii   Maren Jensdatter , født 20.02.1797 i Billund.  gift 27.05.1820 i Grene, Peder Henriksen , født ca  1796.

                  iv   Margrethe Jensdatter , født 10.09.1800 i Billund.  Anm.folket.1834, vanvittig, forsørges hos søster og svoger, Billund kro.

 

10.    Niels Pedersen , født 1766 i Billund.  gift 10.06.1797 i Grene, Mette Christensdatter , født 1776 i Billund, (datter af Christen Michelsen og Karen Lauridsdatter ) død 25.03.1850 i Billund, begravet 01.04.1850 i Grene.  Niels død 06.08.1819 i Billund, begravet 11.08.1819 i Grene.  Skøde fra Peder Jessen til søn Niels Pedersen 21/1 1788, GS s.28, mnr.1, 1791.

                       Børn:

          16.   i     Peder Nielsen født 31.05.1798.

          17.   ii    Karen Nielsdatter født 04.03.1800.

                  iii   Maren Nielsdatter , født 27.11.1802 i Billund, død 02.11.1901 i Billund.

                  iv   Christen Nielsen , født 13.07.1805 i Billund, død 15.10.1805.

                  v   Christen Nielsen , født 15.09.1807 i Billund.

          18.   vi   Hans Nielsen født 25.03.1810.

                  vii  Anna Nielsdatter , født jan  1813 i Billund, Grene, død 1813, begravet 04.04.1813.

          19.   viiiAnne Nielsdatter født 11.04.1815.

.

Fjerde Generation

 

11.    Else Catharina Madsdatter , født 1760 i Plougslund, Grene.  Hun blev gift med Niels Christophersen , født 1755 i Plougslund, Grene, (søn af Christopher Jensen og Johanne Nielsdatter ) død 10.12.1830 i Plougslund, Grene, begravet 19.12.1830.  Else død 11.12.1850 i Plougslund, Grene, begravet 18.12.1850.  Niels: GS s.23 og 24, mnr.1 og 2, Plougslund, fra før 1791

                       Børn:

          20.   i     Christoffer Nielsen født 1785.

          21.   ii    Mads Nielsen født 1788.

                  iii   Jens Nielsen , født 1791 i Plougslund, Grene.  gift 05.02.1826 i Hejnsvig, Sidsel Sørensdatter , født 17.08.1800 i Trøllund, Hejsvig.

          22.   iv   Christen Nielsen født 1794.

                  v   Johanne Nielsdatter , født 23.05.1797 i Plougslund, Grene.  gift 02.06.1827 i Grene, Jens Sørensen , født 25.05.1795 i Trøllund, Hejnsvig, (søn af Søren Jensen og Anna Marie Hansdatter ) død 11.04.1881 i Trøllund, Hejnsvig.  Johanne død 21.11.1864 i Trøllund, Hejnsvig.

                  vi   Kirsten Nielsdatter , født 04.05.1800 i Plougslund, Grene, død som spæd.  Formodes død da lillesøster får samme navn.

          23.   vii  Kirsten Nielsdatter født 01.09.1801.

 

12.    Karen Madsdatter , født 1779 i Plougslund, Grene.  gift før 1815, Peder Jørgensen , født 1788 i Plougslund, Grene, (søn af Jørgen Pedersen Haar og Maren Pedersdatter ).

                       Børn:

                  i     Maren Pedersdatter , født 17.10.1815 i Plougslund, Grene.

 

13.    Christoffer Madsen , født 1785 i Plougslund, Grene.  gift 06.04.1814 i Grene, Ingeborg Kirstine Lauridsdatter , født 1794 i Krog, Grene, (datter af Laurids (Lars) Nielsen og Maren Nieldatter ) død 24.06.1873 i Plougslund, Grene.  Christoffer død 09.04.1826 i Plougslund, Grene.  Døde af brystsvaghed og hovedpine. Ingeborg: Gammel Ingeborg gik rundt og var en sladderkælling (ifl. Daniel Danielsen). Billund kartotek, opholdskontrakt

                       Børn:

                  i     Mads Christoffersen , født 27.09.1817 i Plougslund, Grene.

                  ii    Maren Christoffersdatter , født 06.06.1820 i Plougslund, Grene.

                  iii   Margrethe Christoffersdatter , født 19.03.1825 i Plougslund, Grene.

 

14.    Anna Maria Jensdatter , født 1792 i Billund.  gift 15.07.1827 i Grene, Gyde Andersen , født ca  1805.  Gyde: Flyttede 1838 til Grisbæk, Vejrup med de 3 børn og kones søster Margrethe. GS s.31, mnr.3, Billund Kro, 1791

                       Børn:

                  i     Dorte Maria Gydesdatter , født 30.04.1828 i Billund.

                  ii    Maren Gydesdatter , født 21.05.1830 i Billund.

                  iii   Anders Gydesen , født 24.08.1832 i Billund.

 

15.    Sidsel Jensdatter , født 1794 i Billund.  (1) gift ug, Niels Hansen , født 1793 i Krog, Grene, (søn af Hans Nielsen og Kirsten Marie Pedersdatter ). (2) gift 10.07.1825 i Hejnsvig, Mikkel Mogensen , født ca 1790.  Niels: Det er muligvis denne som er udlagt barnefader.

                       Børn:

                  i     Maren Nielsdatter , født 13.10.1820 i Grene.

 

16.    Peder Nielsen , født 31.05.1798 i Billund.  gift 23.11.1828 i Grene, Johanne Maria Lambertsdatter , født 1802 i Hejnsvig, (datter af Lambert Iversen og Ane Sørensdatter ) død 18.06.1881 i Krog, Grene.  Peder død 07.05.1879 i Krog, Grene.  Aftægtsfolk hos Mads Thomsen, Krog. GS s.47, mnr.8, Krog 1818.

                       Børn:

                  i     Mette Pedersdatter , født 01.08.1829 i Krog, Grene.

                  ii    Ane Pedersdatter , født 28.02.1831 i Krog, Grene.

                  iii   Mette Marie Pedersdatter , født 05.04.1833 i Krog, Grene.

                  iv   Niels Pedersen , født 28.02.1835 i Krog, Grene.

                  v   Hans Pedersen , født 05.01.1838 i Krog, Grene, død 12.02.1839.

                  vi   Hans Pedersen , født 07.07.1840 i Krog, Grene.

                  vii  Lauge Pedersen , født 09.07.1842 i Krog, Grene.

                  viiiChristian Pedersen , født 11.05.1845 i Krog, Grene, død 01.03.1846.

 

17.    Karen Nielsdatter , født 04.03.1800 i Billund.  gift 06.12.1822 i Grene, Søren Gydesen , født 1792 i Nollund, Grindsted, død 02.11.1853 i Billund.  Karen død 20.11.1886 i Billund.  Aftægtsenke hos Niels Jensen. Søren: GS s.34, mnr.7, Billund 1818--56.

                       Børn:

          24.   i     Kirsten Sørensdatter født 04.04.1824.

                  ii    Mette Sørensen , født 08.04.1827 i Billund.  gift 23.05.1860 i Grene, Iver Pedersen Oehlenschlæger , født 22.02.1833 i Grene, (søn af Peder Eriksen Oehlenschlæger og Anne Iversdatter ) død 21.12.1903 i Dal, Grindsted.  Mette døde 26.01.1899 i Dal, Grindsted.

 

18.    Hans Nielsen , født 25.03.1810 i Billund, Grene.  gift 17.02.1844 i Grene, Kirsten Nielsdatter , født 21.09.1818 i Billund, Grene, (datter af Niels Pedersen og Sidsel Maria Nielsdatter ) død 12.12.1886 i Ankelbo, Grene.  Hans død 12.10.1886 i Ankelbo, Grene.  Billund bruges som tilnavn ved barns fødsel 1853, GS s.36, mnr.2a, Ankelbo, 1844-82.

                       Børn:

                  i     Niels Hansen , født 24.03.1844 i Billund, død 12.02.1856.

                  ii    Marie Hansen , født 11.03.1847 i Billund, død 30.01.1856.

                  iii   Mette Hansen , født 14.04.1850 i Billund.  gift 17.05.1867 i Grene, Niels Pedersen , født 1841 i Øster Gjesten.

                  iv   dødfødt søn , født 18.08.1853 i Billund, død 18.08.1853.

          25.   v   Hans Peder Hansen født 17.10.1854.

          26.   vi   Marie Hansen født 15.11.1857.

                  vii  dødfødt søn , født 11.09.1862 i Billund, Grene, død 11.09.1862.

 

19.    Anne Nielsdatter , født 11.04.1815 i Billund.  gift 01.03.1850 i Grene, Christen Christensen Tiphede , født 1819 i Ansager, død 27.12.1880 i Billund, begravet 02.01.1881 i Grene.  Anne død 30.08.1883 i Billund, begravet 03.09.1883 i Grene.  Søsteren Karen bar det. De øvrige vidner vare: Mikkel Christensen, Elkjær, Jeppe Petersen, Krog, Greis Nielsen og Jens Jensens kone af Billund, alle bønder. Christen: GS s.28, mnr.1, Billund, 1851-82.

                       Børn:

                  i     Mette Christensen , født 15.10.1852 i Billund, død 12.01.1853.

          27.   ii    Niels Christian Kristensen født 14.07.1854.

          28.   iii   Anne Marie Kristensen født 10.07.1857.

.

Femte Generation

 

20.    Christoffer Nielsen , født 1785 i Grene.  gift 10.07.1813 i Grene, Ane Marie Christensdatter , født 1789 i Plougslund, Grene, (datter af Christen Pedersen og Elisabeth K. Margr.Vilhelmsdtr. Fitzner ) død 19.12.1840 i Plougslund, Grene.  Christoffer død 13.05.1872 i Plougslund, Grene, begravet 20.05.1872.  GS s.24, mnr.2, plougslund før 1834-55. Ane: Skifte af 1/4 1841 (pers).

                       Børn:

                  i     Else Cathrine Christoffersdatter , født 25.01.1816 i Plougslund, Grene, død 31.10.1891 i Vittrup, Lindknud.  Hendes og udensogns døde søskende samt deres efterslægt kan ses i Slægtsbog Christopher Nielsen, f.1785.

          29.   ii    Elsbe Kirstine Christoffersdatter født 06.04.1819.

                  iii   Kirsten Christoffersen , født 22.01.1822 i Plougslund, Grene.  gift 21.10.1855 i Hejnsvig, Gregers Thomsen , født 14.05.1828 i Gilbjerg, død 29.04.1895 i Gilbjerg.  Kirsten død 18.01.1913 i Gilbjerg, Hejnsvig.

          30.   iv   Christen Christoffersen født 28.10.1824.

                  v   Niels Christoffersen , født 19.05.1828 i Plougslund, Grene, død 18.02.1833.

 

21.    Mads Nielsen , født 1788 i Plougslund, Grene.  gift 31.10.1830 i Grindsted, Kirsten Marie Nielsdatter , født 01.10.1806 i Nollund Kloster, Grindsted, død 12.12.1889 i Plougslund, Grene.  Mads død 19.06.1867 i Plougslund, Grene.  GS s.23, mnr.1 Plougslund før 1827-67, derefter enken til1875.

                       Børn:

          31.   i     Niels Christoffer Madsen født 10.11.1831.

                  ii    Ane Madsen , født 30.09.1837 i Plougslund, Grene.  død 13.11.1867 i Skarrild.

                  iii   Niels Christian Madsen , født 18.05.1839 i Plougslund, Grene, død 17.01.1926 i Plougslund, Grene.  GS s.23 mnr.1 a Plougslund 1875-.

                  iv   Else Cathrine Madsen , født 12.04.1841 i Plougslund, Grene.  (1) gift 24.05.1873 i Grene, Anders Christensen , født 25.02.1840 i Give, død 02.05.1875 i S.Omme.  (2) gift 05.08.1876 i Sdr.Omme, Kristen Pedersen , født 1836.

                  v   Søren Madsen , født 18.03.1845 i Plougslund, Grene.  gift 25.11.1873 i Ansager, Karen Jensen , født 02.10.1850 i Mølgaard, Stenderup, Ansager.

                  vi   dødfødt datter , født 10.01.1848 i Plougslund, Grene, død 10.01.1848.

                  vii  dødfødt datter , født 19.11.1851 i Plougslund, Grene, død 19.11.1851.

 

22.    Christen Nielsen , født 1794 i Plougslund, Grene.  gift 11.05.1827 i Grene, Karen Sørensdatter , født 19.08.1804 i Krog, Grene, (datter af Søren Nielsen Bredahl og Mette Marie Nielsdatter ) død 26.04.1889 i Grene.  Christen død 03.10.1879 i Grene.  GS s.20, mnr.2, Grene 1819-53. Flyttede 1824 til Dalovre, Randbøl.

                       Børn:

          32.   i     Niels Christensen født 18.06.1828.

          33.   ii    Mette Marie Christensdatter født 16.07.1830.

                  iii   Else Cathrine Christensdatter , født 03.10.1832 i Dalover, Randbøl.  gift 19.11.1857 i Grene, Peder Christian Christensen , født ca  1826 i Grindsted.  Peder: tjenestekarl, Plougslund 1845 1.gård

 

23.    Kirsten Nielsdatter , født 01.09.1801 i Plougslund, Grene.  gift 18.04.1829 i Grene, Niels Sørensen Bredahl , født 15.11.1806 i Krog, Grene, (søn af Søren Nielsen Bredahl og Mette Marie Nielsdatter ). Niels: Plougslund, 1834

                       Børn:

                  i     Søren Nielsen , født 07.01.1830 i Grene, død 23.03.1830.

                  ii    Søren Nielsen , født 20.02.1831 i Grene.

          34.   iii   Else Katrine Nielsdatter født 01.07.1833.

                  iv   Niels Nielsen , født 29.09.1835 i Grene, død 16.02.1912 i Nørskov, Lindeballe.

 

24.    Kirsten Sørensdatter , født 04.04.1824 i Billund, Grene.  gift 26.04.1856 i Grene, Jens Pedersen , født 08.10.1827 i Nedre Moltkenbjerg, Vorbasse, død 07.02.1896 i Billund, Grene.  Kirsten død 06.02.1901 i Billund, Grene.  Jens: GS s.34 mnr.7, Billund, 1856-84. Forældre: Peder Jessen og Kirsten Jensdatter Pers. skøde til svigersøn Niels Jensen 13/1 1885. Aftægtskontrakt med svigersøn Niels Jensen 13/1 1885 fra Slaugs Herreds skifteprotokol.

                       Børn:

          35.   i     Karen Jensen født 30.01.1857.

          36.   ii    Kirstine Jensen født 18.02.1860.

 

25.    Hans Peder Hansen , født 17.10.1854 i Ankelbo, Grene.  (1) Han blev gift med Karen Marie Kristensen , født ca  1860.  (2) gift 16.03.1888 i Grene, Karen Olesen , født 28.11.1859 i Grindsted, (datter af Ole Thuesen og Ane Marie ) død 15.05.1949 i Ankelbo, Grene.  Hans død 30.11.1934 på Grindsted sygehus.  GS s.36, mnr.2a, Ankelbo 1882-1937. Karen: Tjente 10 mdrs.dagen før fødselen i Ankelbo. Det sluttes ud fra folket. og oplysning om faderskab, at det er denne Hans Peder Hansen, der udlægges som barnefader. Barnets navn kan evt. findes i Nørup.

                       Børn:

                  i     søn uden navn , født 06.10.1885 i Lihme, Nørup.

                  ii    Hans Hansen , født 19.06.1888 i Ankelbo, Grene, død 16.01.1895.

                  iii   Niels Peder Hansen , født 26.08.1890 i Ankelbo, Grene.  levede i Vejle 1984 ifl. søsteren Kirstine på lydbånd optaget af Sigurd Madsen.

          37.   iv   Kirstine Hansen født 01.02.1893.

                  v   Hans Hansen , født 05.09.1896 i Ankelbo, Grene, død 20.02.1960 i Ankelbo, Grene.

                  vi   Andreas Hansen , født 25.09.1899 i Ankelbo, Grene, død 29.04.1965 i Ankelbo, Grene.  GS s.36, mnr.2a, Ankelbo 1937-65 sammen med broderen Hans , Nekrolog i Vagn Jensens udklip.

                  vii  Ole Andreas Olsen , født 07.04.1887 i Stilbjerg, Ringgive.

 

26.    Marie Hansen , født 15.11.1857 i Billund, Grene.  gift 07.10.1881 i Grene, Anders Nielsen , født 12.07.1859 i Gjødsbøl, Lindeballe, (søn af Niels Christian Sørensen og Kirsten Andersen ) død 10.11.1939 i Grindsted sygehus, begravet i Grene.  Marie død 22.04.1942 i Billund, begravet i Grene.  Anders: kartotek, foto.

                       Børn:

                  i     Hans Kristian Nielsen , født 10.10.1882 i Ringive.  Set i folket.1890.

                  ii    Mette Kirstine Nielsen , født 05.01.1885 i Ringive.

          38.   iii   Niels Kristian Nielsen født 25.09.1886.

                  iv   Kirsten Marie Nielsen , født 29.04.1889 i Billund, Grene.  gift 11.05.1917 i Grene, Andreas Marius Andreasen , født 16.08.1889 i Ringive.

                  v   Jens Sørensen Nielsen , født 26.11.1891 i Elkjær, Grene.  gift 07.04.1917 i Vejle, Elvine Kristine Nielsen , født 03.11.1894 i Brønderslev, død 07.12.2000 i Vejle.  Jens død 1981 i Vejle.  kartotek, kongebrev til vielse. En søn: Anders Laanggaard Nielsen. Elvine: Omt. VAF 9/12 2000. Født i Vildmosen nær Brønderslev. Boede efter vielsen på en ejendom i Grene, derefter i Vejle, Filskov og Vejle fra ca. 1965.

                  vi   Mettinus Nielsen , født 13.03.1894 i Elkjær, Grene.  gift 21.10.1921 i Randbøl, Karen Madsen , født 06.10.1899 i Vamdrup.

                  vii  Hansine Jørgine Nielsen , født 27.09.1896 i Elkjær, Grene.

          39.   viiiOtto Valdemar Nielsen født 16.05.1899.

 

27.    Niels Christian Kristensen , født 14.07.1854 i Billund, Grene.  (1) Han blev gift med Hansine Jørgine Nielsen , født 19.05.1853 i Øse, død 21.03.1896 i Billund, Grene.  (2) gift 19.05.1903 i Helsinge, Ane Kjerstine Sørensen , født 22.11.1872 i Kirke-Stillinge, død 03.03.1964 i Billund, Grene.  Niels død 26.05.1927 i Billund, Grene.  Grene sogn s.28. mnr.1b, boelsted 1901. Billede, kartotek i Billund.

                       Børn:

                  i     Kristian Kristensen , født 09.07.1881 i Billund, død 09.05.1959 i Ågaard, Gravens, begravet i Grene.

                  ii    dødfødt datter , født 26.06.1883 i Billund, død 26.06.1883.

                  iii   Niels Peder Kristensen , født 26.06.1883 i Billund, død 05.10.1895 i Billund.

          40.   iv   Andreas Kristensen født 16.04.1885.

                  v   Jens Kristensen , født 24.09.1887 i Billund.

          41.   vi   Niels Peder Kristensen født 06.12.1904.

                  vii  Sigurd Kristensen , født 06.12.1904 i Billund, død 01.03.1976 i Billund, begravet 06.03.1976 i Grene.  Omtalt i Hans Jensen bog s.28 Udklip Karen Arvad Jakobsen.

                  viiiGerda Marie Sofie Christensen , født 20.11.1909 i Billund, Grene, død 18.08.1910.

 

28.    Anne Marie Kristensen , født 10.07.1857 i Billund.  gift 29.11.1881 i Grene, Søren Nielsen Kruse , født 06.08.1857 i Nebel, død 12.12.1916 i Grindsted, begravet i Grene.  Anne død 11.04.1930 i Billund.  kartotek, foto GS s.28, mnr.1, Billund, 1882-. Søren: Ankommet 1871. GS s.28-29, mnr.1a. Billund kartotek, foto, Møllegården, Billund

                       Børn:

          42.   i     Kristen Sørensen Kruse født 12.06.1883.

                  ii    Niels Sørensen Kruse , født 04.05.1885 i Billund, død 05.06.1912 i Amerika.  kartotek, foto.

                  iii   Anna Kruse , født 14.06.1887 i Billund.  gift 21.04.1923 i Grene, Jeppe Peder Rasmussen , født 30.09.1891 i Skarresø.  Billund kartotek, foto.

          43.   iv   Frederikke Kruse født 20.03.1890.

          44.   v   Frederik Sørensen Kruse født 26.01.1893.

                  vi   Maren Kruse , født 01.07.1895 i Billund.  gift 07.05.1920 i Grene, Laust Jensen Pedersen , født 09.03.1892 i Frederikshåb, Randbøl, (søn af Jens Pedersen og Else Katrine Jensen ) død maj   1992.  Maren død ca 1946.

                  vii  Mette Kruse , født 04.05.1897 i Billund, død 01.04.1901.

          45.   viiiValdemar Sørensen Kruse født 04.04.1900.

                  ix   Mette Kruse , født 04.08.1902 i Billund.  gift 24.04.1928 i Grene, Kristen Mikkelsen Elkjær , født 19.09.1894 i Elkjær, Grene, (søn af Mikkel Christensen Elkjær og Anne Christensen ) død 27.05.1966 i Elkjær, Grene.  Mette død 30.06.1992 i Billund.  kartotek g.Elkjær. Kristen: Nekr. i Vagn Jensens saml. Billund kartotek, GS s.40, mnr.3, Elkjær, 1925-39

Min oldefar Peter Petersen Schmidt på Ørsted Mark havde en bror, nabo til på Jels Mark, Hans Peter Schmidt (døbt Hans Petersen Schmidt), og hustru (enke efter Rosenberg). En søn, Peter Jensen Schmidt på Hennekesdam, vognmand med heste og boede senere på Den gamle Skole i Jels. Hans søn Hans Christian Schmidt, gift med Margarethe Falkenberg boede i Låsled i Brændstrup (begravet i Gram) og deres datter Anne blev gift med Edvard Lund (begravet Frimenighedskirken i Rødding). Data frem til i dag haves.

En søster til Hans Christian Schmidt blev gift med Sigurd Nielsen på Hennekesdam i Jels sogn. En datter gift med Nørgaard i Jels. En datter gift med Sv. Aa. Greisen i Jels. En datter gift med Juul i København.

Hans Schmidt f. 13. oktober 1902 og søn af Hans Christian Schmidt og Margarethe Falkenberg i Brændstrup etablerede sig som mekaniker i Rødding 1929 med 3 ansatte og GM forhandler af bl.a. Opel.