Wiborg - Schneider - Bork

Min fætter i 3. led er Rosa's fætter i 4. led uden fælles aner. Der er fælles aner i Gorm's linje.

Ahrenkiel og Dilcher via PPJS

Tavler udarbejdet af
Peter Petersen Jelsroy Schmidt